درباره ما

خدمت رسانی با تعهد حرفه ای در دستور اصلی کار ماست گروه بین المللی «تک بلیط» با تکیه بر تعهد، دانش و تجربه پرسنل متخصص خود و بکارگیری تجارب مدیریتی حرفه ای، همواره فعالیت های خود را در عرصه گردشگری و سیاحتی مدرن دنبال می کند. این گروه به همراه گروه های زیر مجموعه خود از جمله «سحاب پرواز» خدمات و همچنین پشتیبانی خدمات خود را جهت کسب رضایتمندی مشتریان خود در راس اهداف خود قرار داده و همواره سعی نموده است در مسیر کسب تجربیات ارزشمند در حوزه سیاحتی و گردشگری، توانمندی های به روز خود را در راه خدمت رسانی به مشتریان محترم خود به کار گیرد و در نهایت با ایجاد زیر ساخت ارتباطی امن، قابل اتکا و استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا، سطح فعالیت خود را گسترش داده و به عنوان هدف غایی و عالی خود در خدمت مردم و ایران عزیزمان در سرلوحه کاری خود ثبت نماید و همواره وصول به این اهداف را به عنوان اصلی ترین و مهمترین معیارهای ارزشیابی کار و فعالیت خود قرار دهد.

پرسش و پاسخ

    Muttrah Coast